Privacybeleid

De Mee-denkers verwerken privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van bezoekers aan de website www.demee-denkers.nl

We zijn verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen onze dienst. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Graag brengen wij jou op de hoogte van welke persoonlijke data wij verzamelen en verwerken en waarom. Wij raden je aan om deze informatie zorgvuldig door te lezen zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en wat jouw rechten zijn.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

1 Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst via de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Als je onze dienst gebruikt verzamelen wij bepaalde informatie, zelfs als je content toevoegt of een vraag indient. Welke informatie dat is lees je hieronder.

Bezoek aan de site en e-mail uitwisseling

Wij verzamelen data die door de internet browser van bezoekers aan onze site worden verstuurd, maar ook informatie over het zoekgedrag. Deze informatie omvat onder andere een IP-adres, welke browser wordt gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, zoekgedrag zoals de datum, tijd en duur van het bezoek aan het platform, toegang tot de site (direct, of door een link, of via een zoekmachine) de informatie die wordt bekeken of toegevoegd en de zoektermen die worden gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om onze navigatie te vereenvoudigen en onze website te verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat onze dienst zo optimaal mogelijk werkt, kun je een account aanmaken. Daarvoor moet je je profielgegevens opgeven. Om vast te stellen dat jouw identiteit klopt, om onze dienst te kunnen uitvoeren, vragen we je om bepaalde informatie met ons te delen. Dit kunnen onder andere je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn. Je kunt te allen tijde deze informatie in jouw account laten aanpassen, toevoegen, of wijzigen.

2 Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
 • het verbeteren van onze dienst
 • om contact met jou op te nemen indien je hierom hebt verzocht;
 • het afhandelen van klachten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals
 • het versturen van een nieuwsbrief of notificatie, echter uitsluitend na jouw toestemming;
 • het opmaken van anonieme statistieken die we gebruiken voor doelgroep- en marktanalyse en het optimaliseren onze dienst.
 • om mogelijke extra diensten en voordelen aan te bieden die voor jou interessant kunnen zijn.
 • voor administratie en facturatie
 • om onwettig en/of ongewenst gebruik van de website tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk toegestaan is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen. Deze correspondentie zal mogelijk worden bewaard in ons data systeem voor eventuele latere referentie of opvolging.

Stel een vraag

Het is voor gebruikers mogelijk om direct een vraag te stellen aan een professional via een persoonlijk bericht, door gebruik van het e-mailadres. Wij zorgen ervoor dat gebruikers de aangesloten professionals rechtstreeks via de beschikbare kanalen kunnen benaderen door de benodigde gegevens beschikbaar te stellen. Het volledig invullen van het profiel is hiervoor belangrijk.

3 Zoek een professional

Het is mogelijk dat een gebruiker de persoonsgegevens bekijkt van een professional om in contact te komen met hem of haar, of om een afspraak te maken en eventueel overeenkomsten mee te sluiten.

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming. Als je een vraag wordt gesteld, kunnen wij jou vragen of deze vraag en antwoord gepubliceerd mogen worden op de website. Dit gebeurt alleen als je hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website of via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Cookies

Net als andere websites, gebruiken wij een standaard technologie ‘cookies’ genaamd (zie de uitleg hieronder ‘Wat is een cookie’) en een webserver log om informatie te verzamelen over hoe De Mee-denkers wordt gebruikt. Informatie die door cookies kan worden verzameld, kan zijn de datum en tijd van bezoek aan Ons, de pagina’s die werden bezocht, de tijd die werd doorgebracht op de website die vlak voor en na het bezoek aan onze site werden bezocht.

Terwijl je op onze site actief bent, worden cookies gebruikt om jou te kunnen onderscheiden van andere gebruikers, zodat je niet vaker in hoeft te loggen dan noodzakelijk. We gebruiken cookies ook om jouw eerdere gebruik van onze site voort te kunnen zetten en jij verder kunt gaan waar je gebleven was. Cookies en het weblog worden hooguit gebruikt om inzichtelijk te krijgen hoe jij de site gebruikt, maar ook om te meten hoeveel mensen ons bezoeken en om te bepalen welke onderdelen het meest populair zijn, zodat we de dienst zo efficiënt mogelijk kunnen aanbieden. Cookies worden niet gebruikt om bepaalde persoonlijke informatie te verzamelen van gebruikers en wij zullen in het algemeen geen persoonlijke informatie opslaan in jouw cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen (of op soortgelijke wijze als gebruik gemaakt wordt van een ander mobiel apparaat zoals een tablets of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Cookies kunnen via de browser worden geblokkeerd, indien je dit wenst. Let wel dat dit effect kan hebben op het gebruik van de site en je daardoor mogelijk zult worden beperkt en/of vertraagt.

Meer informatie over cookies? Zie de uitleg van de Consumentenbond.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

 • Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
 • Mailchimp, om o.a. updates en nieuwsbrieven te sturen. De enige informatie die hier wordt opgeslagen zijn je naam en zakelijk e-mailadres. Verder hebben wij Mailchimp niet toegestaan de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten.
 • Microsoft Onedrive, om contracten en overige gegevens op te slaan. Wij hebben Microsoft niet toegestaan de op de zakelijke Onedrive opgeslagen informatie te gebruiken voor andere Microsoftdiensten.
 • Facturatiegegevens mbt digitale Facturatie:

Hierin staan behalve jouw naam en adresgegevens of ook jouw KvK nummer opgeslagen. Aangezien wij geen automatische incasso voeren, hebben wij gevoelige gegevens zoals jouw bankrekening. Wij hebben Niemand toegestaan de opgeslagen gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens die niet openbaar zijn, dat de toegang tot die gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5 Correspondentie

Wij bewaren correspondentie, zoals contact via e-mail of telefoon, om indien nodig op te kunnen pakken en/of voort te zetten.

Algemene Voorwaarden

Wij kunnen ook persoonlijke data verwerken voor de implementatie en handhaving van de Algemene Voorwaarden. Bijvoorbeeld om:

 • te checken of gebruikers aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, als ook te checken of alle feiten kloppen die belangrijk zijn om de onderlinge overeenkomst af te sluiten en voort te zetten;
 • aangeboden content te wijzigen, toe te voegen of verwijderen op het online platform;
 • maatregelen te nemen tegen zaken die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden.

Wordt data beschikbaar gesteld aan derden?

Wij nemen de beveiliging en de methodiek om persoonlijke informatie van gebruikers en professionals te verwerken uiterst serieus en wij zullen onder geen enkele omstandigheden de verzamelde informatie verkopen aan derden. Bij uitzondering kunnen wij de persoonlijke informatie aan derden verstrekken bijvoorbeeld om een mailing te versturen, maar uitsluitend en exclusief waar het een mailing voor de Mee-denkers betreft.

Maar ook indien wij hiertoe wettelijk verplicht worden gesteld of om onze Algemene Voorwaarden toe te kunnen passen of andere overeenkomsten om de rechten, het eigendom en de veiligheid van de gebruikers van De Mee-denkers en alle bij de Mee-denkers betrokken partijen te beschermen.

De door ons verzamelde data zullen worden verwerkt door een externe ICT partner en worden opgeslagen (hosting) op de server van een externe partij (zie pagina 5). Met deze partijen hebben wij een overeenkomst getroffen dat zij vertrouwelijk met deze informatie om zullen gaan en deze zelf niet zullen gebruiken, noch zullen herleiden naar de personen van wie deze afkomstig zijn.

De persoonlijke gegevens op de publieke profielpagina’s van professionals zijn openbaar beschikbaar ter inzage. Let op: door persoonlijke informatie te posten in deze openbaar toegankelijke delen van het online platform, kan deze informatie worden verzameld door derden op wie wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij verzoeken je daarom om goed na te denken welke informatie je beschikbaar stelt op je profielpagina.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, (noch op de dienstverlening van derden, zoals professionals die door middel van links met deze website zijn verbonden of die direct met deze website en app zijn verbonden, omdat zij hun diensten aanbieden) omdat elke bezoeker aan die websites zelf de gegevens aan die derden verstrekken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en onderzoek te doen naar hoe professionals omgaan met jouw persoonsgegevens alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op deze site. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wat gebeurt er met jouw persoonlijke data nadat je account is verwijderd?

Als jij of de Mee-denkers jouw account verwijdert, zullen al jouw persoonlijke data na zes maanden permanent worden verwijderd, tenzij jij ons verzoekt om dit direct te doen met in achtneming van de maand opzegtermijn. Je kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of ons een e-mail sturen. Dit betreft niet de data waarvan de Mee-denkers wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren of waarvan wij toestemming hebben ontvangen dit te mogen bewaren.

Klachten

Als je klachten hebt over onwettige of ongewenste content of gebruik van jouw persoonlijke gegevens op Onze die of ander electronisch verkeer, kun je dit bij ons melden. Wij respecteren en beschermen de privacy van iedereen die een klacht indient of wie de klacht betreft. Persoonlijke informatie die met de klacht te maken heeft zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt om de klacht af te handelen.

Bedankt voor het lezen! We hopen dat je deze informatie eerlijk en redelijk vindt, maar als je toch vindt dat we iets onredelijks met jouw persoonlijke informatie doen, laat dit ons dan graag weten via een mailtje aan privacy@demeedenkers.nl