Download De bevrijding

Download De bevrijding

6,50

Beschrijving

De bevrijding helpt in eerste instantie om de weerstand en de niet-adequaat-werkende-rationele-kant minder dominant aanwezig te doen zijn. In tweede instantie helpt het om meer in contact te komen met het blije, intuitieve en creatieve kind in je zelf.

De Bevrijding helpt, naast dat het je zelfvertrouwen verhoogt, makkelijker in slaap te vallen en brengt je ontspanning. De diverse oefeningen helpen je makkelijker in contact te komen met het gekwetste kind in je zelf, dus dichter bij je gevoelsleven en het heeft er een troostende uitwerking op. Aangeraden wordt om deze cd, van de hele serie, als tweede te beluisteren en dus eerst met de Droom te gaan werken.

Voor wie is deze CD bedoeld ?

  • Voor mensen die besloten hebben niet langer zich te laten leiden door oude ingeslepen patronen, die stress geven. Daarvoor in de plaats wordt met deze CD een mogelijkheid geboden de stress te zien als een signaal van het onbewuste dat kan worden getransformeerd tot een proces van harmonisatie. In plaats van een wekelijks terugkerende therapieën is dit een effectief en gezond alternatief.
  • Voor mensen die pro actief aan hun gezondheid willen werken en hun zelf-herstellende krachten een kans willen geven, mogelijk in combinatie met meditatiën of yogaoefeningen.
  • Voor mensen die bewust met zichzelf om willen gaan en ook nog eens nieuwsgierig zijn of ze meer uit zichzelf kunnen halen om persoonlijk te groeien.
  • Mensen die hun klachten zelf willen oplossen zoals: spanningshoofdpijn, stress, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, examenvrees, spreekangst, -hoge adem gerelateerde- klachten en aanvullende begeleiding bij zwangerschap en bevalling.

De oefeningen hebben onder meer tot doel een instrument te geven om in hetdagelijks leven nadat de oefeningen gedaan zijn ook dan nog dieper vanuit de buik te ademen.

Als stress reductieprogramma:

Door het doen van de oefening wordt je je bewuster van de ingeslepen patronen en kunje je leven in eigen hand nemen. In het begin kun je je vlak na de oefening heel energiek voelen. Anderen voelen zich erna juist wat loom en lui en dat kan ook weer per keer verschillen. Wat er ook gebeurt, beschouw alles als het weer in balans komen. Het betekent dat er iets in gang is gezet in jouw systeem en dat is voor ieder mens verschillend. Als je andere reacties hebt, laat het ons weten.

Wanneer te gebruiken?

Alleen geschikt en bedoeld voor individueel afluisteren, of bij concentratieoefeningen in groepen.

Bijverschijnselen

Als je erg gespannen bent kan het de eerste keer gebeuren dat deze spanning zich op een bepaalde manier ontlaadt. Als één of meer van de onderstaande verschijnselen optreden, kun je dit beschouwen als normale bijverschijnselen. Koud of juist warm worden, het hebben van prikkelingen, geeuwen, giechelen, tranen over de wangen, het voelen van bepaalde emoties; het kan ook zijn dat je je zwaar of juist heel licht voelt, het gevoel dat je handen -slapen-.

Uitwerking

Door het doen van de oefeningen help je jezelf in evenwicht te brengen, waardoor je je beter gaat voelen en verlost wordt van oude ingeslepen patronen.

Proces instructie bij de hulpvraag

Het is bekend dat mensen onbewust kunnen reageren op dingen die er niet echt zijn maar wel ooit gekoppeld zijn geweest aan een (on)bewuste gebeurtenis. Zo kun je bijvoorbeeld zin krijgen in een ijsje als je door een straat loopt waar vroeger een snackbar zat. Ook negatieve herinneringen kunnen zo worden opgeroepen. Hierdoor kunnen negatieve patronen je leven gaan beïnvloeden. Met deze CD wordt een methode aangereikt waarmee je je negatieve associaties, die je al jaren onbewust hebben belemmerd, leert los te koppelen door deze te ontkoppelen en er een bewust -aangebrachte- positieve ervaring voor in de plaats te brengen.

In de laatste elf jaar is in mijn praktijk gebleken, dat veel mensen door oefeningen, zoals op deze derde CD staan, zich na twee weken al veel beter voelen, en veel beter gaan slapen. De ervaringen en het succes van de eerste twee CD-s -De Droom- en -Een Prettige Vlucht- (vertaald in het engels), en de vele verzoeken hebben me er toegebracht dit derde zelfhulpprogramma in deze serie te maken.

Van belang is dat je, voordat je aan de oefening begint, weet dat je altijd weer wakker kunt worden wanneer je dat zelf wilt. Gun je zelf daarna een kwartiertje, om datgene wat je ervaart, even echt te ervaren.

Het zelfhulpprogramma helpt je dus om (emotioneel) contact te maken met je zelf. Dit door een staat van bewustzijn te bereiken waarbij je gevoel en verstand meer met elkaar in harmonie zijn. Je bent dan vrij van irreële angsten en oud verdriet. Je kunt dan bijvoorbeeld ook assertief reageren en datgene zeggen en doen wat nodig en goed voor je is. Het contact maken met de innerlijke bron vereist concentratie, nieuwsgierigheid, moed, hoop, aandacht, geduld en bovenal genegenheid en tederheid. Kwaliteiten waar je in het dagelijks leven niet altijd de beschikking over hebt. Dus is het van belang eerst een staat te bereiken waarin je welover deze kwaliteiten kunt beschikken. De meest effectieve wijze om met dit programma om te gaan is, dat je vooraf aan de oefening jezelf een duidelijke vraag stelt: de zogenaamde incubatievraag.
Bijvoorbeeld een belangrijke levensvraag, die je al lang intrigeert, zoals: -hoe kan ik mijn (verborgen) talenten gaan benutten om een harmonieus leven te gaan leiden?- of een directere vraag. Bijvoorbeeld hoe komt het datje in bepaalde situaties juist altijd op die, voor jezelf en/of anderen, storende wijze reageert. Of concreter; -Hoe komt het toch dat ik bang ben in drukke stadions?-

Het principe van ankeren

Als je merkt dat je je goed voelt na het doen van een oefening, kun je ditgevoel -ankeren-‘. Hoe vaker je dit ontspannen gevoel hebt vastgelegd, iedere keer nadat je de oefening gedaan hebt, hoe sterker het anker zal werken. Als je bijvoorbeeld tijdens je dagelijkse bezigheden wat gespannen bent of je onzekervoelt, kun je de ontspannen toestand, die aan je anker gekoppeld is, weer oproepen door op dat moment je -anker-‘ weer te -slaan-. Ankeren is bewust gebruik maken van associëren.

Het kiezen van een anker

Als je tijdens het afluisteren van een zelfgekozen programma wilt ankeren kan dat op de manier die je zelf het prettigst vindt. Het is wel handig, een anker te kiezen, dat je makkelijk weer kunt oproepen. Als je door middel van het eenmaal gekozen anker een prettig gevoel dat je hebt verankerd, weer wilt oproepen, kun je dit weer bereiken door hetzelfde anker te -slaan-. Het kan een visueel anker zijn (bijvoorbeeld een beeld dat een bepaalde prettige indruk heeft gemaakt tijdens de oefening), het kunnen ook geluids, of gevoelsindrukken zijn. Zelfs smaak of reuksensaties kunnen heel sterke ankers zijn. Je kunt als er verschillende indrukken of sensaties bruikbaar zijn ook een combinatie van ankers tegelijkertijd -slaan-. Een veel geadviseerd tastzinanker, dat ook een energetische invloed heeft op de mens, is de combinatie van de tong tegen de achterkant van de voortanden van de bovenkaak (zoals tijdens de ontspanningsfase wordt aangegeven) en door de duimen en wijsvingers van de linker en rechterhand afzonderlijk zachtjes tegen elkaar aan te drukken. Hiermee worden de overige ankers weer makkelijk opgeroepen. Hoe vaker je een anker vastlegt en hoe meer zintuigelijke indrukken je aan je anker koppelt hoe sterker het werkt, bij het oproepen van het anker op momenten dat je het nodig hebt in het dagelijks leven.