Download De ont-knoping

Download De ont-knoping

6,50

Beschrijving

De eerste oefening op de Ont-knoping helpt je om inzicht te krijgen in het niet-adequaat-werkende-gedrag en welk gevoel je ooit hebt moeten vermijden om toch te worden gezien. In tweede instantie helpt het om meer in contact te komen met het blije, intuitieve en creatieve kind in je zelf.

De Ont-knoping helpt, naast dat het je zelfvertrouwen verhoogt, makkelijker in slaap te vallen en brengt je ontspanning. De diverse oefeningen helpen je makkelijker in contact te komen met het gekwetste kind in je zelf, dus dichter bij je gevoelsleven en het heeft er een troostende uitwerking op. Aangeraden wordt om deze cd, van de hele serie, pas te gaan beluisteren nadat je de Droom, de Bevrijding of Een prettige Vlucht of de Verlichting hebt beluisterd. Er zit namelijk een opbouw in het werken met de cd-s. Alle cd-s hebben een eigen werkingsgebied, terwijl er ook overlappingen zijn in de werking ervan. Dus als je er het maximale effect er uit wilt halen, houd je dan aan de aanbevolen volgorde van aanschaf. Als je alleen één cd wilt bestellen, hebben alle cd-s de overeenkomst dat ze je helpen te ontspannen en dat je er makkelijker van in slaap valt.

Voor wie is deze download bedoeld ?

 • Mensen, die in zichzelf een belemmering herkend hebben en dit ook erkennen, en vervolgens
  nieuwsgierig zijn geworden naar de oorzaak van deze belemmering.
 • Mensen die inzicht willen krijgen in de oorsprong van bepaalde, negatief uitwerkende gedragspatronen
  (zie voorbeelden hieronder) met de bedoeling die te doorbreken en te transformeren.
 • Mensen die preventief aan hun gezondheid willen werken door het oplossen van energievretende
  interne conflicten en het versterken van hun zelfherstellende krachten. In combinatie met een begeleide
  coaching of therapie of als zelfhulpgereedschap.
 • Mensen die bewust met zichzelf omgaan en ook nog eens nieuwsgierig zijn of ze nóg meer
  uit zichzelf kunnen halen.
 • Mensen die eerder ontspannings- of visualisatieoefeningen hebben gedaan en nu ook een diepere
  laag in zich zelf willen verkennen.
 • Mensen die zelf aan (psychosomatische) klachten willen werken (zie voorbeelden hieronder).
 • Mensen met een te ‘hoge’, onrustige ademhaling. De oefeningen leiden op termijn tot rustiger
  ademen, dieper vanuit de buik.
 • Mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Om de kwaliteit van het leven te verbeteren of zo
  goed mogelijk te houden.

De volgende maskers, gedragingen of reacties kunnen duiden op reflexmatig gedrag vanuit een
overlevingsstrategie. Pas wanneer je dit kunt herkennen en accepteren wanneer het optreedt,
komt er ruimte voor verandering.

Negatief uitwerkende gedragspatronen

de wijsneus, de dwingeland, de redder, de intrigant, de drammer, je schuldig voelen, je verplicht
voelen, doen alsof, je aanpassen, ja zeggen bij nee voelen, achteraf pas weten wat je had willen
zeggen, klagen, verwijten, veroordelen, domineren of stoer doen, cynisme, arrogantie, wantrouwig,
onzekerheid, bokkig, nukkig, slachtoffer, dichtklappen, bevriezen, pessimisme, etc.

Verslavingen

tabak – alcohol- medicijn- en drugsverslavingen, seksuele verslavingen zoals porno,
0900- GSM-chat- surf- en gokverslaving, zelfmoordgedachten.

Neurosen

dwanghandelingen, eetstoornissen, angststoornissen, fobieën, rituele handelingen, etc

Lichamelijke problemen

dichtgeknepen keel, hoesten, kuchen, transpireren, hyperventileren, adem inhouden, hoge adem,
buikpijn, rugklachten, nek- en schouderklachten, hoofdpijn, migraine, chronische kwalen zoals:
prikkelbare darm, slapeloosheid, futloosheid, burnt-out, immuniteitsziekten, etc

Voorzichtig!

Contra-indicaties:

 • Mensen die lijden/leden aan een endogene depressie of een psychose, mensen met een diagnose
  ’borderline’ en andere psychiatrische problematiek wordt absoluut ontraden de oefeningen zonder
  professionele begeleiding te doen.
 • Bij chronische lichamelijke klachten is het belangrijk eerst een arts te raadplegen om uit te sluiten
  dat deze klachten een fysieke oorzaak hebben.

Hoe en wanneer?

De oefeningen zijn uitsluitend bedoeld voor individueel afluisteren of groepsgewijze
concentratieoefeningen. De oefeningen zijn niet geschikt om te beluisteren terwijl je bijvoorbeeld een
auto bestuurt of huishoudelijk werk doet.

Mogelijke primaire reacties

Als je de oefeningen doet als je erg gespannen bent, kan deze spanning zich op een bepaalde
manier ontladen. Die ontlading werkt niet voor iedereen hetzelfde. De volgende ervaringen kun
je in zo’n geval beschouwen als normale bijverschijnselen: koud of juist warm worden – prikkelingen
– geeuwen – giechelen – tranen over de wangen – het voelen en ondergaan van bepaalde emoties –
het kan ook zijn dat je je zwaar of juist heel licht voelt – het gevoel dat je handen ‘slapen’.

Mogelijke secondaire reacties

Met name de eerste oefening geeft een impuls aan je energetisch systeem, waardoor er onbewuste
processen in werking treden die tijdelijk energie van je totale organisme vragen. Daardoor kun je je,
kort na de oefening, vermoeid voelen en behoefte hebben om te gaan slapen. Ons natuurlijk
droomvermogen, dat door de oefening is geactiveerd, werkt als een natuurlijke therapie.
Innerlijke onbewuste conflicten kunnen zich d.m.v. deze impuls via dromen als vanzelf oplossen.