Download De verlichting

Download De verlichting

6,50

Beschrijving

Download van de Zelfhulp-CD met een bonus muziek-cd van Michiel Brandes. Voor mensen die een last ervaren, waarvan ze de herkomst niet kunnen plaatsen. De eerste zelfhulp-cd waar je ook systhemische belasting mee kunt opruimen.

Deze uitgave maakt het zelfhulpgereedschap compleet in deze serie. Met oefeningen om je zelf te bevrijden van de systhemische last, een handvat om afstand te nemen van onbewust overgedragen gevoelens van ouders en de negatieve effecten van -buiitengesloten- familieleden etc.

Daarnaast helpt het om meer in contact te komen met je zelf, zodat je kan laten meevoeren op de stroom van het leven, terwijl je zelf het stuur weer in handen neemt en je gevoel en verstand weer in balans kunt brengen en houden.
Er staat ook een bijzondere oefening op om je zelfherstellend vermogen te activeren, je imuunsyteem weer te mobiliseren, op een wijze die verder gaat dan de Simontonmethode. De methode is namelijk gebaseerd op het harmoniemodel, de door de Mee-denkers ontwikkelde integratieve Kernfisiemethode®.

In tweede instantie helpt het om meer in contact te komen met het blije, intuitieve en creatieve kind in je zelf.

De Verliching helpt, naast dat het je zelfvertrouwen verhoogt, makkelijker in slaap te vallen en brengt je ontspanning, omdat het onbewuste angsten helpt oplossen. Hoe? De diverse oefeningen helpen je makkelijker in contact te komen met het gekwetste kind in je zelf, dus dichter bij je gevoelsleven en het heeft er een troostende uitwerking op. Aangeraden wordt om deze cd, van de hele serie, pas te gaan beluisteren nadat je de Droom, de Bevrijding of de Verlichting hebt beluisterd. Er zit namelijk een opbouw in het werken met de cd-s. Alle cd-s hebben een eigen werkingsgebied, terwijl er ook overlappingen zijn in de werking ervan. Dus als je er het maximale effect er uit wilt halen, houd je dan aan de aanbevolen volgorde van aanschaf.

Een 77 minuten durende zelfhulp-cd met de stem van Luuc Christiaanse en de bijzondere muziek van Michiel Brandes en een extra cd met muziek van Michiel Brandes (zonder stem uitgave).

De Verlichting helpt, naast dat het je zelfvertrouwen verhoogt, makkelijker in slaap te vallen en brengt je ontspanning, omdat het je een handvat geeft je te bevrijden van onbedoeld doorgegeven en onbewuste lading, die je vanuit je familiesysteem met je meedraagt, terug te leggen bij de oorsprong. Hoe? De diverse oefeningen helpen je makkelijker in contact te komen met het gekwetste kind in je zelf, dus dichter bij je gevoelsleven en het heeft er een troostende uitwerking op.

Aangeraden wordt om deze cd, van de hele serie, pas te gaan beluisteren nadat je de Droom en de Bevrijding al meerdere malen hebt beluisterd. Er zit namelijk een opbouw in het werken met de cd-s.

Alle cd’s hebben een eigen werkingsgebied, terwijl er ook overlappingen zijn in de werking ervan. Dus als je er het maximale effect er uit wilt halen, houd je dan aan de aanbevolen volgorde van aanschaf.

Voorwoord bij ´de Verlichting´ Van Jan Jacob Stam

Dit zelfhulpboek met zelfhulp-cd, dat als ondertitel draagt: ‘een handreiking tot zelf- en familieonderzoek’ is een waardevol kleinood. Het is waardevol omdat, na het lezen van het boek, ondersteunende oefeningen met behulp van de bijgevoegde cd gedaan kunnen worden. Dit geeft de luisteraar meer inzicht en maakt verandering mogelijk. Het bewust worden én ontrafelen van banden in een familiesysteem, die zo diep gaan, dat uit loyaliteit met het lot van een ander, het eigen leven voor een deel onbewust daaraan werd opgeofferd.

De oefeningen op de cd zijn ook waardevol omdat de ervaren familieopsteller Luuc Christiaanse hiermee een nieuwe loot toevoegt aan de vele vormen van familieopstellingen die in Nederland de laatste jaren zo bekend geworden zijn. We kenden al de workshops familieopstellingen en opstellingen in één op één situaties, die diepe veranderingen in gang kunnen zetten. Zo kennen we ook de opstellingen in de verbeelding, waarbij iemand innerlijk, begeleid door een therapeut, haar of zijn familieopstelling innerlijk doormaakt. We kennen al de vele boeken, die de ziel bewegen en inzichten geven. Nu is er deze prachtige, liefdevol uitgevoerde cd, waarbij ieder op haar of zijn tijd en op haar of zijn plaats een innerlijke opstelling kan doen rond een thema dat je beweegt.

Het proces van de oefeningen op bijgevoegde cd biedt een complete universele opstelling, ingebed in een zorgvuldige voorbereiding en verankering van de resultaten aan het einde ervan. Begeleid door de muziek van Michiel Brandes en de stem van Luuc Christiaanse is de luisteraar in goede handen, met volle behoud van eigenheid en kracht.

Jan Jacob Stam, Italië, Pieve d’Alpago, 7-7-7 Bert Hellinger Instituut Nederland (Groningen)