Download Een prettige vlucht

Download Een prettige vlucht

6,50

Beschrijving

Een Zelfhulp-download om meer in contact te komen met het verdrongen gevoel en geeft een handvat om afstand te nemen van onbewust overgedragen gevoelens van ouders en leraren etc. Daarnaast helpt het om meer in contact te komen met je zelf en je te laten meevoeren op de stroom van het leven, terwijl je zelf weer het stuur weer over neemt en gevoel en verstand in balans kunt houden. In tweede instantie helpt het om meer in contact te komen met het blije, intuitieve en creatieve kind in je zelf.

Een Prettige Vlucht helpt, naast dat het je zelfvertrouwen verhoogt, makkelijker in slaap te vallen en brengt je ontspanning, omdat het onbewuste angsten helpt oplossen. Hoe? De diverse oefeningen helpen je makkelijker in contact te komen met het gekwetste kind in je zelf, dus dichter bij je gevoelsleven en het heeft er een troostende uitwerking op. Aangeraden wordt om deze cd, van de hele serie, pas te gaan beluisteren nadat je de Droom, de Bevrijding of de Verlichting hebt beluisterd. Er zit namelijk een opbouw in het werken met de cd-s. Alle cd-s hebben een eigen werkingsgebied, terwijl er ook overlappingen zijn in de werking ervan. Dus als je er het maximale effect er uit wilt halen, houd je dan aan de aanbevolen volgorde van aanschaf.

Voor wie maar één cd wil bestellen: alle cd-s hebben de overeenkomst dat ze je helpen te ontspannen en dat je er makkelijker van in slaap valt.

Een Zelfhulp-CD, dus, om meer in contact te komen met het verdrongen gevoel en geeft een handvat om afstand te nemen van onbewust overgedragen gevoelens van ouders en leraren etc. Daarnaast helpt het om meer in contact te komen met je zelf en je te laten meevoeren op de stroom van het leven, terwijl je zelf weer het stuur weer over neemt en gevoel en verstand in balans kunt houden.

Voor wie is deze CD bedoeld ?

Voor mensen die last hebben van vliegangst of angst in de autoVoor mensen die makkelijker in slaap willen komen bij bijvoorbeeld jetlag of bij een naderende spannend evenement (examen).Voor mensen die preventief aan hun gezondheid willen werken en hun zelfherstellende krachten een kans willen geven.Voor mensen die hun klachten zelf willen oplossen zoals: spanningshoofdpijn, stress, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, examenvrees, spreekangst, -hoge-adem-gerelateerde- klachten en aanvullende begeleiding bij zwangerschap en bevalling en hyperventilatie.Voor mensen, die een te -hoge-, onrustige ademhaling hebben. Door de oefeningen wordt het ademen rustiger en komt deze dieper vanuit de buik.

Wanneer te gebruiken ?

Alleen geschikt en bedoeld voor individueel afluisteren, of bij concentratieoefeningen in groepen. De oefeningen zijn niet geschikt om te doen als je de auto bestuurt. Het werken met de programma-s op de CD is goed voor je mentale gesteldheid en je gezondheid. Door de CD kun je ook angsten, zoals vliegangst opheffen tot aanvaardbare proporties, of daar geheel vrij van komen.

Idee, tekst en tekst Doe-boekje: Luuc Christiaanse.
Componist van de begeleidende muziek: Michiel Brandes.
De muziek is eerder gecomponeerd bij de eerste CD in deze serie getiteld -de Droom CD met Doe-boekje-.
Studio: de opnames zijn gemaakt aan de hand van een sessie gegeven aan een proefpersoon.
CD mastering: Q-point, Hilversum door Peter Brussee.
Uitvoering: Bram van der Vlugt spreekt de inleiding. Luuc Christiaanse begeleidt de vlucht met de overige tekst.
Vormgeving: Oreade.

Uitwerking

Bij jetlag: het leren ontspannen en weer makkelijk inslapen en doorslapen. Als stressreductie programma en bij vliegangst: na verloop van een aantal keer regelmatig oefenen word je rustiger en kun je leren dit gevoel weer op te roepen.

In het begin kun je je vlak na de oefening heel energiek gaan voelen. Anderen voelen zich erna juist wat loom en lui en dat kan ook weer per keer verschillen. Wat er ook gebeurt, beschouw alles als het weer in balans komen. Het betekent dat er iets in gang is gezet in jouw systeem en dat is voor ieder mens verschillend.

Bij onzekerheid: als begeleiding en ondersteuning bij autorijangst – vliegangst – pleinvrees – claustrofobie – liftangst – zelfvertrouwen – faalangst – examenvrees zwangerschapsbegeleiding (weeën opvangen).

Bij stress / spanning: als stressreductie. Bijvoorbeeld bij te hoog ademen – hoofdpijn – buikpijn – nek- en schouderklachten.

Bij jetlag / bioritme verstoring /inslaap- en doorslaapproblemen: de voornaamste effecten van jet lag kenmerken zich door de volgende symptomen: slaperigheid overdag, slapeloosheid desoriëntatie, slecht concentratievermogen, langzamere reflexen en indigestie, ritmestoornissen van de urinewegen, geïrriteerdheid, gedeprimeerdheid, hoofdpijn, verandering van de menstruatiecyclus, verhoogde vatbaarheid voor verkoudheden en griep.

De passages kunnen allemaal achter elkaar gespeeld worden. Ook kan je een verkort programma selecteren, dat op dat moment het beste bij je past; door passages weg te laten bij het programmeren ontstaat je eigen maatwerkprogramma. Door deze CD te beluisteren ga je in jezelf investeren. Deze CD is speciaal gemaakt om het leren omgaan met (vlieg)angsten. Stel, je wilt leren omgaan met vliegangst of de stress die je daar bij voelt. Dit zijn gemoedstoestanden die we allemaal in meer of mindere mate zullen herkennen. Gun jezelf dan ruim twee weken om met dit zelfhulpprogramma aan de gang te gaan.

Net zoals bij de eerste CD in deze serie -de Droom- blijken veel mensen ook bij dit uitgeteste zelfhulpprogramma makkelijk in slaap te komen en weer beter te gaan slapen. Hierdoor is de CD ook geschikt bij jetlag. Het is bekend dat mensen onbewust kunnen reageren op dingen die er niet echt zijn maar wel ooit gekoppeld zijn geweest aan een (on) bewuste gebeurtenis. Zo kun je bijvoorbeeld zin krijgen in een ijsje als je door een straat loopt waar vroeger een ijssalon was. Ook negatieve herinneringen kunnen zo worden opgeroepen. Met deze CD wordt een methode aangereikt waarmee je je negatieve associaties, die je al jaren onbewust hebben belemmerd, leert los te koppelen door er een bewust anker voor in de plaats te brengen. Van belang is dat je, voordat je aan de oefening begint, weet dat je altijd weer wakker kunt worden wanneer je dat zelf wilt. Gun je zelf daarna een kwartiertje, om datgene wat je ervaart, even echt te doorleven.